Opiskelijana Rovaniemellä

Rovaniemi on Suomen pohjoisin kaupunki, ja se on tunnettu monesta asiasta. Yksi asia, joka tuo nuoria ihmisiä Rovaniemelle on opiskeleminen. Oulu ja Rovaniemi ovat kumpikin merkittäviä opiskelukaupunkeja, ja niihin tulee paljon opiskelijoita Lapista ja Pohjois-Suomesta.

Rovaniemellä toimii Lapin Yliopisto, jossa voi opiskella useassa eri tiedekunnassa esimerkiksi yhteiskuntatieteitä, kasvatus- ja oikeustieteitä sekä taideaineita. Lapin Yliopiston yksi erikoisuus on saamen kielen virallinen asema ja esimerkiksi yliopiston kotisivut on julkaistu myös saameksi. Yliopiston lisäksi Rovaniemellä toimii mm. Rovaniemen Kuvataidekoulu ja Lapin Musiikkiopisto. Näissä opiskelupaikoissa tarjotaan monentasoista taidealojen koulutusta aina kursseista tutkintoon tähtäävään opetukseen asti. Rovaniemen kuvataidekoulua ylläpitää Rovaniemen kaupunki, ja siellä annetaan kuvataiteen perusopetusta, joka on tavoitteellisesti tasolta toiselle kehittyvää, lähinnä lapsille ja nuorille tarjottavaa eri taiteidenalojen opetusta. Taiteen ohella se kehittää myös oppilaan valmiuksia ilmaista itseään.

Minkälaista on sitten opiskella Rovaniemellä? Ainakin voi heti alkuun todeta, että monessa suhteessa tilanne on positiivisempi kuin etelän suuremmissa opiskelukaupungeissa. Tämä koskee nimenomaan opiskelijoiden asuntotilannetta, joka varsinkin Helsingin seudulla on todella huono. Asuntoja on Helsingissä vaikea ylipäätään löytää, ja vuokrat ovat korkeat. Rovaniemellä tämä asia on paljon paremmin. Muutoin opiskelijoiden päivittäiset rutiinit varmaankin ovat melko samanlaisia joka puolella. Vapaa-ajanviettomahdollisuuksia Rovaniemeltä kyllä löytyy niin ulkoilun kuin vaikkapa taiteen ja musiikin ystäville. Etäisyydet Suomen Lapissa ovat usein hyvin pitkiä, ja monet käyvät opiskelun aloittamisen jälkeen lapsuudenkodissaan vain harvoin. Neuvoja opiskeluun saa esimerkiksi Lapin Yliopiston oppilasneuvonnan ja Rovaniemen kaupungin www-sivujen kautta.