Oppilaitokset Rovaniemellä

Rovaniemen kaupunki on koko Lapin alueen merkittävin koulutuskeskittymä. Tarjolla on niin perus-, opisto- kuin korkeakoulutason opetusta monelta eri alalta. Taide ja musiikki ovat jonkin verran korostuneita opiskelualoja, mutta koulutusta on tarjolla myös yhteiskunta-tieteistä, luonto- ja ympäristöalalta, taloushallinnon parista, liikunnan alalta ja niin edelleen.

Ammatillista koulutusta tarjoavat mm. Lapin Ammattiopisto, Lapin Urheiluopisto ja Lapin oppisopimuskeskus. Lapin Ammattiopisto eli LAO tarjoaa esimerkiksi kaivosalan koulutusta, sillä Lapissa on edelleen kaivostoimintaa, mm. Euroopan suurin kultakaivos. Muita koulutusohjelmia on tarjolla mm. rakennusalalta, luonto- ja ympäristöalalta, sekä taloushallinnon alalta. LAO:oon haetaan valtakunnallisen yhteishaun kautta. Lapin Urheiluopisto Santa Sport puolestaan tarjoaa ammattitason koulutusta ja 4 kuukauden mittaiseen liikunnanohjauksen peruskurssille voi hakea LAO:n www-sivujen kautta.

Akateemisen tutkinnon puolestaan voi hankkia Lapin Yliopistossa, eli LY:ssä, joka perustettiin vuonna 1979. Vaikka Lapin yliopisto on luonnollisesti Lapin alueen akateeminen keskus ja palvelee pitkälti nimenomaan lappilaisia opiskelijoita, on LY halunnut viime vuosina profiloitua edustamiensa tieteenalojen valtakunnallisestikin merkittäväksi oppilaitokseksi. Ja itse asiassa huomattava osa LY:n opiskelijoista tulee eteläisemmästä Suomesta tai ulkomailta. Kun he valmistuvat, heistä vain pieni osa jää kuitenkin Pohjois-Suomeen. Tiedekuntia Lapin Yliopistossa on neljä, ja niiden lisäksi talossa toimii Arktinen keskus ja Avoin yliopisto, jonka järjestämät kurssit ovat avoimia myös muille kuin varsinaisille yliopisto-opiskelijoille. Taiteiden tiedekunta Lapin Yliopistossa on Taideteollisen korkeakoulun ohella ainoa yliopistotason taidekoulutusta antava taho Suomessa.

Lisäksi Rovaniemellä voi opiskella musiikkia Lapin musiikkiopistossa, jonka opetus on suunnattu pääasiassa lapsille ja nuorille. Musiikkiopisto tarjoaa musiikin ja tanssin laajan oppimäärän perusopetuksen ja samalla myös valmiudet alan ammattiopintoihin muualla Suomessa. Lapin musiikkiopisto aloitti toimintansa vuonna 1970, ja tällä hetkellä opiskelijoita on noin 500. Rovaniemellä on myös kansalaisopisto, joka järjestää monipuolisesti erilaisia kursseja mm. teknistä ja tekstiilikäsityötä, musiikkia ja kieliä.